George Washington vs Montbello - 01/20/2010 - ColoradoPrepSports