George Washington vs Montbello (at the ThunderDome) - 01/31/09 - ColoradoPrepSports